English
 

דירות בתל אביב

הדיירים שלנו: ג’ודי – מהר”ל 21

אחת הגאוות הגדולות שלנו בקבוצת אלמי, היא בשביעות הרצון של הדיירים שמאכלסים את הפרוייקטים שלנו. גם שנים לאחר שעברו לגור בהם, אנו שומרים איתם על קשר – ושמחים לשמוע כי הם מאושרים בדירתם החדשה. ג’ודי עברה לגור בפרוייקט יוקרתי שלנו ברחוב מהר”ל 21 בתל אביב, בשנת 2011. הבניין היוקרתי, באחד האזורים המבוקשים ביותר של תל […]