עברית

FROM A
VISION TO
A PLAN AND
FROM A PLAN
TO REALITY

 

Arba Aratsot, Tel Aviv

 

Ben Saprut, Tel Aviv

 

Bnei Dan, Tel Aviv

 

Miriam HaHashmonait, Tel Aviv

 

Helsinki st. Tel Aviv