English
 

מאמרים

הבחירה של סוזי: תמ"א 2 עם אלמי

בתל אביב, העיר העברית הראשונה, מתגוררים רבבות אזרחים ותיקים,  שהפכו אותה לעיר מלאת החיים, הסגנון והתרבות שאנו מכירים כיום. סוזי, שמתגוררת ברחוב דוד ילן 20 בתל אביב, זה 40 שנה, היא אחת מהם. אבל בניגוד לפריחה של חיי המסחר והתרבות – מצבם של רבים מהבניינים בעיר, כמו זה שסוזי מתגוררת בו, הורע עם חלוף הזמן. […]

הדיירים שלנו: ג'ודי – מהר"ל 21

אחת הגאוות הגדולות שלנו בקבוצת אלמי, היא בשביעות הרצון של הדיירים שמאכלסים את הפרוייקטים שלנו. גם שנים לאחר שעברו לגור בהם, אנו שומרים איתם על קשר – ושמחים לשמוע כי הם מאושרים בדירתם החדשה. ג'ודי עברה לגור בפרוייקט יוקרתי שלנו ברחוב מהר"ל 21 בתל אביב, בשנת 2011. הבניין היוקרתי, באחד האזורים המבוקשים ביותר של תל […]

חשוב לדעת: תיקונים בחוק פינוי בינוי

ביום 29.7.2018 פורסם ברשומות חוק פינוי בינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), התש"ח-2018, אשר מסדיר את מערכת היחסים שבין היזם לבין בעלי הדירות בפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38. התיקון נועד להתמודד עם תופעת אי התממשותן של עסקאות פינוי ובינוי, חרף העובדה ששיעור משמעותי מבין בעלי הדירות מעוניינים בעסקה, וזאת בשל התנגדות בלתי סבירה של אחד או […]

מאמרים | Articles